Menu Zamknij

I Bieg Rad Dzielnic – Mikulczyce – Biskupice

Zgodnie z tym, o czym pisałem rady dzielnic Mikulczyce i Biskupice zorganizowały bieg.

Bieg jest bezpłatny, na trasie 3 km asfaltem, na mecie czekają medale 😉 Termin 8 czerwiec

UWAGA – uproszona forma zapisów. Wystarczy wysłać imię, nazwisko, rok urodzenia i numer telefonu na maila: 


Mail: ryszard.szymczyk@dbschenker.pl


lub zgłosić się telefonicznie : 

Tel: Ryszard Szymczyk 693-849-264


Musicie tam być ! 

INFORMACJE NA TEMAT BIEGU:1. Organizator: UM Zabrze, Rada Dzielnicy Biskupice, Rada Dzielnicy Mikulczyce


2. Termin zawodów: 08.06.2014 w godz.11.30-13.30


3. Miejsce zawodów


Start: ul. Kościuszki w Zabrzu-Mikulczycach. Meta: teren Gimnazjum nr 20 w Zabrzu-Biskupicach.


4. Kategorie wiekowe i dystanse


Kat. I-Przedszkola: Rocznik 2007 i młodsi,chłopcy i dziewczęta-dystans 150 m
Kat. II- Rocznik 2004-2006 dziewczęta i chłopcy-dystans 300 m
Kat. III- Rocznik 2001-2003 dziewczęta i chłopcy-dystans 600 m
Kat. IV-Rocznik 1998-2000 dziewczęta i chłopcy-dystans 3000 m
Kat. V-Wiek od 17-24 lat kobiety i mężczyźni-dystans 3000 m
Kat. VI-Wiek od 25-35 lat kobiety i mężczyźni-dystans 3000 m
Kat. VII-Wiek od 36-50 lat kobiety i mężczyźni –dystans 3000 m
Kat. VIII-Wiek powyżej 50 lat kobiety i mężczyźni


5. Warunki uczestnictwa


Zawodnicy do lat 18 zobowiązani są do posiadania kart zdrowia sportowca lub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na uczestnictwo w biegu. Uczestnicy powyżej 18. roku życia zobowiązani są do podpisania oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność.


6. Zgłoszenia


Każdy uczestnik pobiera formularz zgłoszeniowy ze STRONY INTERNETOWEJ BIEGU i do dnia 30.05.2014 jest zobowiązany do dostarczenia formularza do siedziby Rady Dzielnicy Mikulczyce (ul. Tarnopolska 50, 41-807 Zabrze, tel. 032 375 04 08) lub Rady Dzielnicy Biskupice (ul. Wojciecha Kossaka 23, 41-803 Zabrze, tel. 508 689 904).


7. Wpisowe


Udział w zawodach jest zwolniony z opłat.


8. Klasyfikacja


Klasyfikacja z podziałem na kategorie wiekowe i płeć. Każdy zawodnik startujący w zawodach zobowiązany jest odebrać numer startowy zgodny ze zgłoszeniem przed zawodami w Biurze Zawodów.


9. Nagrody

Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe medale ukończenia biegu.


Klasyfikacja każdej grupy wiekowej z podziałem na płeć: puchary dla zwycięzców oraz dyplomy dla trzech pierwszych zawodniczek i zawodników.


W kategorii Open puchary i dyplomy dla trzech pierwszych zawodniczek i zawodników.


10. Program zawodów

11.30 – Przedszkola – miejsce zbiórki Gimnazjum nr 20
11.45 – Kat. II – miejsce zbiórki Gimnazjum nr 20
12.00 – Kat. III – miejsce zbiórki Gimnazjum nr 20
12.30 – Kat. od IV do VIII – miejsce zbiórki ul. Kościuszki (obok Sklepu LIDL)
13.30 – 14.00 Dekoracje na terenie Gimnazjum nr 20


11. Opis trasy

Biegniemy ul. Kościuszki (nawierzchnia asfaltowa) z Mikulczyc do Biskupic, na teren Gimnazjum nr 20.


12. Uwagi końcowe


Organizator nie zapewnia szatni w miejscu rozgrywania zawodów. W sprawach spornych nie objętych regulaminem organizator zastrzega sobie prawo interpretacji. Bieg zostanie rozegrany bez względu na warunki pogodowe.


Zawodnicy uczestniczą w zawodach na własną odpowiedzialność i są zobowiązani do odpowiedniego ubezpieczenia własnego.


Zgłoszenie protestu wymaga wniesienia kaucji w wysokości 50 zł zwrotnej w przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu.


Kwestie sporne w czasie zawodów oraz ewentualne protesty rozstrzygają kierownicy biegu: Grzegorz Matusiak (nr tel 508-316-577) i Ryszard Szymczyk (693-849-264). Ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje Organizatorowi.


Organizatorzy zwracają się z prośbą o zachowanie zasad fair play i bezpieczeństwa. Deklarując udział w zawodach uczestnik potwierdza zapoznanie się z regulaminem zawodów i jego akceptację.


Deklarując udział w zawodach uczestnik wyraża zgodę na fotografowanie, filmowanie swojej osoby w trakcie zawodów oraz w chwili ich zakończenia – dekorowania, wyraża również zgodę na udzielenie wywiadu obecnym mediom zaproszonym przez organizatora oraz wykorzystaniem tych materiałów do promowania imprez sportowych w kraju i za granicą.


Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu i na mecie.


źródło: Organizator biegu


Szczegółowych informacji na temat biegu udziela Ryszard Szymczyk (tel. 693-849-264).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.